FØRERKORT KLASSE AM 147

Klasse AM 147 er førerkort for bil med maks 45cc – også kalt mopedbil.

Å kjøre opp til mopedbil er populært som aldri før! Vi tilbyr førerkortopplæring for mopedbil, og opplæringen er delt i 4 trinn.

Det første trinnet er trafikalt grunnkurs. Man har deretter timer etter behov i de neste trinnene.

Trinn 2 er teknisk trening og dette trinnet har 4 obligatoriske timer.

Trinn 3 er trafikal trening, og trinnet har 6 obligatoriske timer.

Trinn 4 er sikkerhetskurs på veg som har 4 obligatoriske timer.

Avsluttende eksamen på AM147 er teorieksamen.

Dersom du allerede har traktorførerkort kan du utvide til mopedbil ved å ta trinn 4.

PÅMELDING

Oppkjøring klasse AM 147 – steg for steg


Trafikalt
grunnkurs

Teknisk
trening

Trafikal
trening

Sikkerhetskurs
på vei

Trafikalt
grunnkurs

Teknisk
trening

Trafikal
trening

Sikkerhetskurs
på vei

Skroll til toppen