ADR

Slik gjennomføres ADR-kurs hos oss:
Skal du frakte farlig gods? For å holde deg selv og andre trygg på veien er riktig opplæring helt avgjørende. Les her om hvordan vi gjennomfører ADR-kurs hos oss.

ADR/RID er inndelt på følgende måte:

  • Grunnleggende kurs
  • Spesialiseringskurs for transport i tank
  • Spesialiseringskurs for transport av eksplosive stoffer og gjenstander / klasse 1
  • Spesialiseringskurs for transport av radioaktivt materiale / klasse 7
  • Dokumentert opplæring i henhold til kapittel 1.3-1.4

Etter endt kurs avlegger du eksamen hos Statens Vegvesen, og ved bestått prøve er beviset gyldig i fem år. Det er også mulig å gjennomføre oppfriskning før beviset ditt er utløpt.

Dokumentert opplæring har ikke eksamen. Som kursdeltager hos oss vil du etter gjennomført kurs få utskrevet kursattest. Her fremkommer det hvilken opplæring som er gjennomført.

Hvem bør delta på ADR-kurs?
Det er krav om kurs for de som skal transportere farlig gods over de grenser som er angitt i regler om unntak i kap. 1.1.3, kap. 3.4 og kap. 3.5.

Språk
Kurset blir holdt på norsk, og dermed er det et krav at du som kursdeltager gjør deg forstått i språket.

Undervisningsform
Klasserom

PÅMELDING

Skroll til toppen