YRKESSJÅFØR ETTERUTDANNING

Etterutdanning
Er du yrkessjåfør og ønsker å fornye din yrkessjåførkompetanse kan du gjøre dette ved å delta på et etterutdanningskurs på 35 timer. Det er ingen prøve etter fullført kurs, men utdanningen er obligatorisk og det er regler for hvor mye fravær du kan ha fra undervisningen.

Etterutdanningskurs for yrkessjåfører innen person- og godstransport
Kursene gjennomføres over 1 uke, med et tillegg på 7 timer for de som ønsker utvidet kompetanse. Etterutdanningskurset hos oss gjennomføres:

Weekendkurs
Fredag, lørdag, søndag første weekend og fredag og lørdag den påfølgende weekenden.

Ukekurs
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Praktiske opplysninger
Daglig starter undervisningen kl. 08.00 og varer stort sett fram til kl. 16.00.
Skolen er behjelpelig med å skaffe rimelig overnatting nært undervisningsstedet.
Elever som har meldt seg på et kurs kan fritt trekke seg inntil 1 uke før kurset starter. Trekker en seg etter dette eller uteblir fra kurset påløper et gebyr på kr 5000.
Det er obligatorisk oppmøte på disse kursene.
For informasjon om neste kurs og påmelding se kursplan og påmelding lenger ned.

Tangen Trafikkskole YSK klasserom

PÅMELDING ETTERUTDANNING PERSONTRANSPORT

PÅMELDING ETTERUTDANNING GODSTRANSPORT

Skroll til toppen