FØRERKORT KLASSE BE OG B96

Skal du kjøre personbil med tilhenger hvor registret totalvekt på bil og tilhenger overstiger 3500 kg trenger du klasse BE eller B96.

Førerkort klasse B
Med klasse B kan du kjøre tilhenger på 750 kg. Tilhengeren kan også være større så lenge samlet vekt er på høyst 3500kg.

BE
Skal du kjøre bil og henger med tillatt totalvekt over 4250 kg trenger du førerkort i klasse BE. Denne klassen gir rett til å føre vogntog (bil + henger) over 4250 kg og inntil 7000 kg.
For å utvide fra klasse B til klasse BE kreves 2-timers kurs i sikring av last. Dette kurset tas vanligvis først. 
Deretter skal man igjennom trinn 2 som er teknisk trening og trinn 3 som er trafikal trening. 

Opplæringen avsluttes med sikkerhetskurs på veg som til sammen er på 3 obligatoriske timer.

B96
Skal du kjøre bil og henger med tillatt totalvekt over 3500 kg kan førerkort klasse B96 være et alternativ. Denne klassen gir rett til å føre vogntog (bil +henger) over 3500 kg og inntil 4250 kg.
For å utvide fra klasse B til klasse B96 kreves 2-timers kurs i sikring av last. Dette kurset tas vanligvis først. 
Deretter skal man igjennom trinn 2 som er teknisk trening og trinn 3 som er trafikal trening. 
Opplæringen avsluttes med sikkerhetskurs på veg som til sammen er på 3 obligatoriske timer.
Det kreves ingen førerprøve for denne klassen. Når gjennomført opplæring er registrert hos Statens vegvesen kan nytt førerkort hentes på en av vegvesenets trafikkstasjoner.

PÅMELDING KLASSE BE

PÅMELDING KLASSE B96

Oppkjøring klasse BE – steg for steg


Kurs i
lastsikring

Veilednings-
timer

Landeveis-
kjøring

Sikkerhetskurs
på vei

Kurs i
lastsikring

Førerprøve

Landeveis-
kjøring

Førerprøve

Skroll til toppen