FØRERKORT KLASSE C OG CE

Tangen Trafikkskole AS arrangerer jevnlig kurs for førerkort klasse C og CE. Disse kursene gjennomføres i hovedsak som intensivkurs på heltid. Dette gir deg mulighet til å få førerkort for lastebil og/eller vogntog i løpet av 3 uker.

Krav for å få førerkort klasse C og CE

  • Du må allerede ha klasse B
  • Du må allerede ha klasse C for å få klasse CE
  • Du må må ha fylt 21 år

Selv om kravet for å avlegge førerprøve er 21 år, kan det være smart å starte opplæringen før fylte 21 år. Da har du mulighet til å gjøre ferdig både førerkortopplæring og yrkesjåførutdanningen før fylte 21 år. Denne opplæringen kan du gjennomføre hos oss på 5-6 uker.

Hvis det ikke passer å delta på våre intensivkurs er det også mulighet for å få individuelt tilpasset opplæring hvis en ønsker det.
For informasjon om neste kurs og påmelding se kursplan og påmelding nedenfor.

Klasse C- Lastebil
Vårt kurs til førerkort klasse C dekker all obligatorisk opplæring og består av 3 timers obligatorisk grunnkurs, 9 timers kurs i ulykkesberedskap og 9 timers kurs i sikring av last. Dette i tillegg til vanlig teorikurs. Vanlig praktisk kjøring er 9 vanlige kjøretimer + 8 obligatoriske timer (hvorav 6 er praktisk kjøring). Altså totalt 17 timer.

Klasse CE- (Lastebil og Vogntog)

Vårt kurs til førerkort klasse CE dekker all obligatorisk opplæring og følger all teori for klasse C med tilleggsteori for hengeren. Praktisk kjøretimer i klasse C benyttes til vogntog + 12 obligatoriske vogntogtimer og vanlige kjøretimer samt ryggetrening.

PÅMELDING KLASSE C

PÅMELDING KLASSE CE

Oppkjøring klasse C og CE – steg for steg


Kursing

Praktisk
kjøring

Oppkjøring

Kursing

Praktisk
kjøring

Oppkjøring

Lastebil - Tangen Trafikkskole
Skroll til toppen