YRKESSJÅFØR GRUNNUTDANNING

Skal du jobbe som yrkessjåfør og transportere personer eller gods med tyngre kjøretøy mot betaling for transporten, må du ha yrkessjåførkompetanse. For å få dette må du gjennomføre et 140 timers komprimert grunnutdanningskurs.

Praktisk gjennomføring av 140 timers komprimert grunnutdanning.

Vi arrangerer jevnlig 140 timers kurs innenfor gods- og persontransport. Begge kursene gjennomføres som intensivkurs over 3 sammenhengende uker. 10 dager er e-læring og kan gjennomføres hjemme samtidig som du jobber. Vår gjennomføring av grunnutdanningen gjør det mulig for deg å kombinere jobb og grunnutdanningen.
Opplæringen er modulbasert og oppdeles i 5 moduler. De to første modulene er felles for gods- og persontransport.
Modulene består av teoretisk opplæringen med unntak av modul G4, P4 og modul 5 som stort sett er praktisk rettet.

PÅMELDING

Skroll til toppen