PRISLISTE

Trafikalt GrunnkursKr.  1.900,-
Mørkekjøringsdemonstrasjonkr 1.800,-
Kjøretime klassekr 850,-
Pakketilbud kl. A
Obligatoriske timer
+ leie av sykkel til oppkjøring
= kr  19.610,-
+ 6 kjøretimer a kr. 900,- = kr. 5.400,-= kr. 25.010,-
+ 8 kjøretimer a kr. 900,- = kr. 7.200,-= kr. 26.810,-
MC sikkerhetskurs-Grunnkurskr. 1 000,-
Vanlig kjøretimekr. 980,-
Trinnvurdering 2kr. 980,-
Trinnvurdering 3kr. 980,-
Sikkerhetskurs i presis
kjøreteknikk
kr. 6.000,-
Sikkerhetskurs veikr. 7.800,-
Førerprøvekr. 2 300,-
Baneleiekr.  550,-
Gebyr til Trafikkstasjon
Teoriprøvekr. 380,-
Praktisk prøvekr. 2070,-
Utstedelse av førerkort          kr. 220,- på nett kr 90,-
Bildekr. 70,-

Pakketilbud betales ved oppstart.

Betaling skjer kontant eller med kort før hver kjøretime

Pakketilbud kl. A1
Obligatoriske timer
+ leie av sykkel til oppkjøring
= kr  14.060,-
+ 6 kjøretimer a kr. 900,- = kr. 5.400,-= kr. 19.460,-
+ 8 kjøretimer a kr. 900,- = kr. 7.200,-= kr. 21.260,-
MC sikkerhetskurs-Grunnkurskr. 1 000,-
Vanlig kjøretimekr. 980,-
Trinnvurdering 2kr. 980,-
Trinnvurdering 3kr. 980,-
Sikkerhetskurs trafikkkr. 3.900,-
Sikkerhetskurs veikr. 4.900,-
Førerprøvekr. 2 300,-
Gebyr til Trafikkstasjon
Teoriprøvekr. 380,-
Praktisk prøvekr. 2070,-
Utstedelse av førerkort          kr. 220,- på nett kr 90,-
Bildekr. 70,-

Pakketilbud betales ved oppstart.

Betaling skjer kontant eller med kort før hver kjøretime

Pakketilbud kl. BKr. 27.500,-
Pakkens innhold er:
8 stk kjøretimer à 45 min kr 850,-kr.  6.800,-
2 stk veiledningstimer a kr 850,-kr.  1.700,-
Sikkerhetskurs på bane ( glattkjøring)kr.  5.700,-
Sikkerhetskurs på vei ( 2 dager )kr.  10.500,-
Leie av bil til førerprøven ( oppkjøring )kr. 2.800,-
Gebyr til Trafikkstasjon:
TeoriprøveKr. 380,-
Praktisk prøveKr. 1.240,-
Utstedelse av førerkortKr. 220,-  på nett kr. 90,-
BildeKr. 70,-

Ved event. kjøp av førerkortpakker skal disse betales i sin helhet og benyttes innen 12 mnd fra kjøpsdato.

Pakkene er personlig og kan ikke overføres til andre.

Ved event brudd/slutt av opplæring ved pakker, betales restbeløp IKKE tilbake. All opplæring utover hva pakken inneholder betales utenom.

Trafikalt Grunnkurs med
førstehjelp
kr 1.900,-
Mørkekjøringsdemonstrasjonkr.  1.800,-
Opplæring klasse BE kr. 8.500,

I denne prisen ligger følgende:

 • 3 timer obligatorisk kurs i Sikring og merking av Last
 • 6 kjøretimer – hvorav 5 er obligatoriske timer
 • Leie av bil + henger til oppkjøring
 • Gebyr til Statens Vegvesen er på kr 1.030,- – betaler du på nett koster det kr 1.000,-
Opplæring klasse C Kr.  45.450,-

I denne prisen ligger følgende:

 • 3 timer obligatorisk Grunnkurs tunge kjøretøy
 • 9 timer obligatorisk Ulykkesberedskapskurs
 • 9 timer obligatorisk Sikring av Last
 • 7 kjøretimer
 • 2 t. obligatoriske veiledningstimer a 45 min.
 • 6 t. Sikkerhetskurs på landevei
 • Teorikurs 3,5 dager
 • Lærebok + materiell
 • Leie av lastebil til oppkjøring
Opplæring klasse CE Kr.  37.020,-

I denne prisen ligger følgende:

 • Teorikurs 2 dager
 • 18 kjøretimer hvorav 12 er obligatorisk
 • Leie av vogntog til oppkjøring

Vi presiserer at hvis elev trenger flere timer/opplæring enn det som er nevnt over så  betales dette utenom.

Gebyr til Statens Vegvesen kr. 1.240,- Klasse C – betaler du på nett koster det kr 1.200,-

Gebyr til Statens Vegvesen kr. 1.240,- Klasse CE – betaler du på nett koser det kr 1.200,-

Teoriprøve kr. 380,-pr. klasse

YSK Grunnutdanning Gods 140 timer = kr 38.000,-

Opplæring klasse C1 Kr.  23.620,-

I denne prisen ligger følgende:

 • Lærebok
 • 3 timers Grunnkurs tunge kjøretøy – obligatorisk
 • 9 timer Lastesikringskurs – obligatorisk
 • 9 timer Ulykkesberedskapskurs – obligatorisk
 • 8 kjøretimer hvorav 6 er obligatorisk
 • Leie av lastebil til oppkjøring
Opplæring klasse C1E Kr.  14.700,-

I denne prisen ligger følgende:

 • 8 kjøretimer – hvorav 6 timer er obligatoriske
 • Leie av bil + henger til oppkjøring

Gebyr til Statens Vegvesen kr 1.240,- Klasse C1
Gebyr Statens Vegvesen kr  l. 240,-  Klasse C1E
Teoriprøve kr 380,-
Gebyr nytt bilde kr 70,-

Opplæring klasse D1 Kr.  19.770,-

I denne prisen ligger følgende:

 • Teoribok
 • 3 timers Grunnkurs tunge kjøretøy – obligatorisk
 • 9 timer Ulykkesberedskapskurs – obligatorisk
 • 8 kjøretimer hvorav 6 er obligatorisk
 • Leie av minibuss til oppkjøring
Opplæring klasse D1E Kr.  15.700,-

I denne prisen ligger følgende:

 • 3 timer Lastesikringskurs
 • 8 kjøretimer – hvorav 6 timer er obligatoriske
 • Leie av minibuss + henger til oppkjøring

Dette er beregnet på elever som har klasse B fra før.

Gebyr til Statens Vegvesen kr.  1.240,- klasse D1
Gebyr til Statens Vegvesen kr.  1.240,- klasse D1E
Betales det på nett er prisen kr 1.200,-
Teoriprøve kr 380,-
Gebyr nytt bilde kr 70.-

Skroll til toppen